Postój łodzi

 1. Opłaty pobierane są w zależności od długości jednostki lub miejsca postoju  jednostki, rodzaju usługi oraz czasu korzystania z infrastruktury portowej.
 2. Nie przewiduje się proporcjonalnego zmniejszania opłat w zależności od   faktycznego użytkowania infrastruktury.
 3. Podane ceny są cenami brutto.
 4. Wnoszone opłaty miesięczne muszą być regulowane z góry, najpóźniej w dniu     rozpoczęcia korzystania z nich.
 5. Wniesione opłaty miesięczne mogą podlegać zwrotowi jedynie w przypadkach losowych, rozpatrywanych indywidualne przez Zarząd  zarządzającej portem

CENNIK

Wysokość opłaty postojowej na wodzie

Długość jednostki Cena za dobę Cena za 1 m-c
do 4,5m 30zł 150zł
do 7m 40zł 200zł
powyżej 7m 45zł 300zł
 • Ceny miesięczne obowiązują przy postoju minimum 6 miesięcy.
 • W przypadku postoju miesięcznego cena wzrasta o 50% od ceny bazowej.
 • Ceny podlegają negocjacji przy dłuższym okresie postoju.

Wysokość opłaty za usługi dodatkowe

Jednorazowe korzystanie z pochylni slipowej – 25,00 zł, w przypadku zawartej umowy na postój jednostki w basenie portowym opłata nie obowiązuje.
 • Opłata parkingowa na terenie przystani / za 1 pojazd / od samochodów osobowych, przyczep i stojaków pod łodziowych, motocykli w okresie
  1. 10 zł / 1h
  2. 40 zł / doba
 • Opłata parkingowa na terenie przystani / za 1 pojazd / od samochodów typu , bus, camper , w okresie od 01.04 do 30.09
  1. 15 zł / 1h
  2. 50 zł / doba
 • Podłączenie do prądu na kei od 1 jednostki pływającej:
  1. 15zł / dziennie
  2. opłata abonamentowa - 100,00 zł / miesięcznie